Drzwi otwierane fotokomórką.

Chciałbym nauczyć dzieciaki podstaw programowania. Długo zastanawiałem się jak to zrobić i po przemyśleniach postanowiłem spróbować pythonowego mcpi, bo maluchy od kilku lat budują co popadnie w Minecraft na Androidzie. Uruchomiłem spigot, zainstalowałem RaspberryJuce i Geyser… I sam wsiąkłem na kilka wieczorów ;).

from mcpi import minecraft
import mcpi.block as block
import minecraftstuff
import time
from threading import Thread
import sys
from pathlib import Path

mc = minecraft.Minecraft.create()

if not (Path(".house_coordinates.txt").is_file()):
  print("Zbuduj najpierw dom za pomocą house.py")
  sys.exit()
else:
  f = open(".house_coordinates.txt", "r")
  x,y,z = f.readline().split(',')
  f.close()
  housePos = minecraft.Vec3(int(x),int(y),int(z))

blocksPos = [ (0,0,0), (-1,0,0), (-2,0,0), (0,1,0), (-1,1,0),
       (-2,1,0), (0,2,0), (-1,2,0), (-2,2,0), (0,3,0),
       (-1,3,0), (-2,3,0) ]

doorsPos = housePos + minecraft.Vec3(6,0,0)
doorsBlocks = [minecraftstuff.ShapeBlock(x,y,z,block.WOOD_PLANKS.id) for [x,y,z] in blocksPos]
doorShape = minecraftstuff.MinecraftShape(mc, doorsPos, doorsBlocks)

def openDoor():
 while True:
 pos = mc.player.getTilePos()
 if pos.x in range(doorsPos.x-3, doorsPos.x+1) and abs(pos.y-doorsPos.y)<2 and abs(pos.z-doorsPos.z)<2:
   doorShape.moveBy(0, -4, 0)
   time.sleep(5)
   doorShape.moveBy(0, 4, 0)

Thread(target=openDoor).start() 
from mcpi import minecraft
from pathlib import Path

mc = minecraft.Minecraft.create()
if not (Path(".house_coordinates.txt").is_file()):
  housePos = mc.player.getTilePos()+minecraft.Vec3(0,0,10)
  f = open(".house_coordinates.txt", "w")
  f.write("{},{},{}".format(housePos.x, housePos.y, housePos.z))
  f.close()
else:
  f = open(".house_coordinates.txt", "r")
  x,y,z = f.readline().split(',')
  f.close()
  housePos = minecraft.Vec3(int(x),int(y),int(z))

mc.setBlocks(housePos.x+0, housePos.y+0, housePos.z+0,
       housePos.x+10, housePos.y+10, housePos.z+10, 17)
mc.setBlocks(housePos.x+1, housePos.y+1, housePos.z+1,
       housePos.x+9, housePos.y+9, housePos.z+9, 0)
mc.setBlocks(housePos.x+4, housePos.y,  housePos.z,
       housePos.x+6, housePos.y+3, housePos.z, 0)
mc.setBlocks(housePos.x+1, housePos.y+5, housePos.z,
       housePos.x+2, housePos.y+6, housePos.z, 0)
mc.setBlocks(housePos.x+8, housePos.y+5, housePos.z,
       housePos.x+9, housePos.y+6, housePos.z, 0)

Pobudujemy z pętli, pokażę młodemu minecraftstuff, kształty i obiekty 3d i myślę, że mu się spodoba. A poniższe, to drzwi na fotokomórkę. Wystarczy podejść ;).

Szeregowanie kooperacyjne w Micropythonie na ESP8266.

Ku mojemu zdziwieniu Micropython na esp8266 nie obsługuje wątków, a potrzebna mi była funkcja „sleep()”, która będzie się wykonywać równolegle do głównego wątku. Dziwne to, bo z FreeRTOS SDK wątki ponoć działają, choć całkiem możliwe, że kosztują zbyt wiele cennych zasobów potrzebnych Micropythonowi do życia. Znalazłem też info, że wynika to z ograniczeń zestawu instrukcji procesora. Cóż, FreeRTOS działa super na esp32 i niech tak zostanie. Niestety bez wątków funkcja zawłaszcza procesor licząc czas w pętli i jak chciałoby się wcześniej zasterować podłączonymi do esp8266 ustrojstwami, to trzeba by to zrobić manualnie ;). Na szczęście dostępna ilość pamięci pozwala na użycie modułu uasyncio i nieblokujących się socketów, bo to też istotne jeśli chcemy obsługiwać sprzęt przez requesty http typu <adres_ip>/onoff czy <adres_ip>/sleep=czas. Jedyny minus, to upip, którym nie zainstalujemy uasyncio ze względu na zbyt małą ilość pamięci. Trzeba to zrobić ręcznie.

import network
import usocket as socket
import errno

sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
addr = socket.getaddrinfo(sta_if.ifconfig()[0], 8000)[0][-1]
s = socket.socket()
s.setblocking(False)
s.bind(addr)
s.listen(1)
print('listening on', addr)

import machine
pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
status = True; timeout = None
pin.value(status)

import uasyncio as asyncio
loop = asyncio.get_event_loop()

async def sleep(newtm):
  global status, timeout
  if timeout == newtm:
    return
  if timeout != None:
    timeout = newtm
    return
  else:
    timeout = newtm
  while timeout > 0:
    await asyncio.sleep(60)
    timeout = timeout - 60
  status = False; timeout = None
  pin.value(status)

async def worker():
  global status
  while True:
    line = None
    try:
      cl, addr = s.accept()
      print('client connected from', addr)
      cl_file = cl.makefile('rwb', 0)
      while not line:
        line = cl_file.readline()
    except OSError as exc:
      if exc.args[0] in [errno.ETIMEDOUT, errno.EAGAIN]:
        await asyncio.sleep(0)
        continue
    print(line, status)
    if 'onoff' in line:
      status = not status
      pin.value(status)
    if 'sleep' in line:
      s1 = line.find(b'sleep')+6
      s2 = line.find(b'H')-1
      try:
        timeout = int(line[s1:s2])
        loop.create_task(sleep(timeout*60))
      except ValueError:
        print('/sleep needs a numeric timeout')
    cl.close()

loop.create_task(worker())
loop.run_forever()

# vim: tabstop=8 expandtab shiftwidth=4 softtabstop=4

Ten sam skrypt na esp32 z użyciem _thread. Esp32 to już jednak potężna bestia, z ogromną ilością pamięci, zwłaszcza z PSRAM na pokładzie, oraz sporym zapasem mocy procesora dual-core ;).