VBI finescroll + DLI rainbow (ASM)

Od piątku leżę w szpitalnym łóżku (spokojnie, to tylko kolejne badania moich szwankujących mięśni) i pomimo tego, że sobotę i niedzielę spędziłem z dzieciakami w domu (przypomina mi się seria „Wielkie ucieczki” na TVN), trochę mi się nudzi. Dzisiaj mnie biopsnęli w nogę, więc może trochę pod wpływem anestetyków postanowiłem dokończyć mój ulubiony (ad nauseam) scroll poziomy w VBI i „rainbow effect” w DLI, tym razem w assemblerze i tym razem w lewo.

hscrol = 54276
sdmctl = $022F
dlist = 560
nmien = $D40E
vvblkd = $0224
xitvbv = $E462
scount = $8000
colt = $D017
indx = $8002
wsync = $D40A
vdslist = $0200

   org $4000

init ldy #0
   sty sdmctl                ; wyłącz antic
   lda <ndl                 ; ustaw adres tablicy ndl jako dliste
   sta dlist
   lda >ndl
   sta dlist+1
   lda #16
   sta scount                ; wyzeruj liczniki
   sty chrno
   sty indx
   lda #64
   sta 88
   lda #156
   sta 89

   ; vbi+dli
   lda <scroll                ; ustaw scroll w opóźnionym vblank interrupt
   sta vvblkd
   lda >scroll
   sta vvblkd+1
   lda <dli                 ; ustaw adres procedury dli
   sta vdslist
   lda >dli
   sta vdslist+1
   lda #42
   sta sdmctl                ; włącz antic
   lda #$c0                 ; włącz przerwania dli
   sta nmien
   ; kolory i napisy
   lda #0
   sta 710
   posxy #2, #5
   putline #txt1
   lda #50
   sta 88
   lda #155
   sta 89
   posxy #0, #0
   putline #txt2

loop jmp loop

scroll ldy scount
    dey
    sty hscrol
    beq @+
    sty scount
    jmp xitvbv
@   ldy chrno
    iny
    cpy #30
    bne chmem
    lda #25
    ldx #0
    stx chrno
    sta ndl[28],x
    lda #155
    sta ndl[29],x
    ldx #16
    stx scount
    jmp xitvbv
chmem
    clc
    sty chrno
    ldx #0
    lda ndl[28],x
    adc #2
    sta ndl[28],x
    lda ndl[29],x
    adc #0
    sta ndl[29],x
    ldy #15
    sty hscrol
    iny
    sty scount
    jmp xitvbv

dli  pha
    txa
    pha
    tya
    pha
    inc indx
    ldx #7
@   lda #1
    sta wsync
    lda indx
    cmp #30
    beq @+
    dex
    cpx #0
    beq ret
    clc
    adc vcount
    sta colt
    jmp @-
@   ldy #0
    sty indx
    jmp @-1
ret  pla
    tay
    pla
    tax
    pla
    rti

scount .by 0
chrno .by 0

.array ndl [33] .byte
 112, 112, 112, 66, 64, 156, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 2
 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 130, 86, 30, 155
 65, 32, 156
.enda

txt1 .by 'test finescroll!' $9b
txt2 .by 'mads compiler!' $9b

.link 'putline.obx'
.link 'posxy.obx'

a2

Powyższy przykład przesuwa druga z linii w trybie Antic 6/GR. 1, ale sporo zabawy zajęło mi uzyskanie prawidłowego finescroll w Antic 2 / GR. 0. Z tego co udało mi się wyeksperymentować, w trybie GR. 0 jeden piksel potrzebuje pół cyklu koloru, skoro tych pikseli jest 8, do przesunięcia jednego znaku potrzeba 4 zmiany rejestru finescroll (1 cykl koloru = 1 finescroll). Analogicznie w trybie GR. 1 / Antic 6, jeden piksel potrzebuje jeden cykl koloru, znak ma 8 pikseli szerokości, więc mamy finescroll o 8 per znak.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku. W przykładach w Action! i assemblerze scroll działał prawidłowo, ale tylko w prawo i tylko o 16 punktów. Wydawało mi się to dziwne i długo nie dawało spokoju dlaczego tak się dzieje, że przy finescroll o 8 widać coś jakby szarpnięcie o jeden znak. Zjawisko brało się stąd, że zmieniałem adres pamięci w display liście i wychodziłem z procedury, a zmiana rejestru hscroll na odpowiadający nowemu położeniu znaków na ekranie, następowała dopiero przy następnym vblank interrupt (czyli hscroll był nadal 0, a ANTIC przez chwilę do następnego vbi wyświetlał znak przesunięty po zmianie adresu). Zmiana adresu pamięci i jednoczesne ustawienie hscroll przed jmp xitvbv usunęło problem i wszystko działa tak jak w książce…

Reasumując, Mads jest moim ulubionym cross-assemblerem i pewne jego cechy i funkcje bardzo mnie zachęcają do dalszych eksperymentów, jednak coraz większy widzę sens w programowaniu w Action! Przede wszystkim czytelność kodu jest o wiele większa i na pierdoły nie traci się wiele czasu (tutaj ten sam efekt w Action!). Ciekaw jestem jak sprawdzi się Action! + VBXE.

PS: putline i posxy pochodzą z LIBRARIES/stdio/lib mads. Możnaby jeszcze wyzerować pamięć obrazu, ale… X /C w SDX zrobi to za mnie ;).

Madsowy „Hello World!”

Czytam powoli „Atari Roots” i przy trybach adresowania wymyśliłem sobie „Hello World” z wykorzystaniem madsowego .sb. Pomysł jest taki: pobieramy adres pamięci tekstu z adresu 660 i 661. Jest to trzecia od dołu linijka ekranu (pewnie dlatego, żeby print w basicu był prosty i obsługiwał tryby graficzne z „okienkiem tekstowym”). Odejmujemy odpowiednią magiczną liczbę (20 linii = 800 bajtów, LSB i MSB łatwo przeliczyć).

hello

Niespodzianka polega na tym, że opis .sb mówi: „it will convert all bytes into ATASCII screen codes before storing them”. Konwersja wykonywana jest do kodów ekranowych, stąd porównanie cmp #$db już po konwersji, zamiast #$9b.

   org $600
   cld
   sec
   lda 660
   sbc #32
   sta $cb
   lda 661
   sbc #3
   sta $cc
   ldy #0
   ldx #0
loop lda txt,y
   cmp #$db
   beq nxtl
   sta ($cb),y
   iny
   jmp loop
nxtl clc
   ldy #0
   lda $cb
   adc #54
   sta $cb
   lda $cc
   adc #0
   sta $cc
   inx
   cpx #24
   bne loop
rbow lda $d20a
   sta $d018
   lda #0
   sta $2c5
   sta $d40a
   jmp rbow
txt .sb 'Hello World!' $9b

W „promocji” namalujemy na końcu losową tęczę :). Możliwości generowania obrazu tego małego komputerka zawsze mnie fascynowały.

Tabela mapowania ATASCII na kody ekranowe tutaj. Jak zauważył xxl na forum atarionline.pl przy napisie dłuższym niż 255 bajtów rejestr y się przekręci. W „Hello World!” nam to nie grozi, niech więc póki co zostanie tak jak jest.

Następny przystanek: plot/drawto.

Action! + asm.

Moje eksperymenty z Action! trwają i ten język programowania coraz bardziej mi się podoba. Po przeczytaniu „Assembly language and Action!” z Reference Manuala zacząłem się zastanawiać w jaki sposób łączyć ze sobą programy (binarne) w Action! i istniejące procedury w assemblerze. Są dwa sposoby: dla prostych procedur kod maszynowy 6502 można umieścić bezpośrednio w pliku źródłowym Action! w nawiasach [ ]. mads potrafi wygenerować listing, z którego taki żółtodziób jak ja może sobie skopiować kolejne rozkazy procesora i wstawić w nawias. Biorąc pod uwagę, że cała biblioteka runtime Action! jest tak zrobiona zastanawiałem się jak dołączyć bardziej skomplikowane procedury bez konieczności konwertowania ich do takiej postaci (o ile to w ogóle możliwe). Jakub na forum AOL mile mnie zaskoczył: wystarczy „skleić” pliki binarne np. za pomocą polecenia cat pod Linuksem (lub Cygwinem pod Windows).

Prosty przykład pokaże fajność tego połączenia, a wspomniany rozdział manuala wyjaśnia, że do procedury w asm można przekazać aż do 16 bajtów parametrów (poprzez akumulator A, rejestry X i Y i stronę zerową $A3-$AF):

ASMPROC.ASM:

org $600

lda #0
sta 710
rts

org $607

lda #52
sta 710
rts

ASMTEST.ACT:

include "H1:RUNTIME.ACT"

proc test1=$600()
proc test2=$607()

proc main()

card i

printe("Action! jest super !")

do
 test1()
 sound(0,121,10,6)
 for i=1 to 10000 do od

 test2()
 sound(0,50,10,6)
 for i=1 to 10000 do od
od

return

Po assemblacji łączymy oba pliki: cat ASMPROC.obx ASMTEST.BIN > ASMTEST.xex i gotowe.

Powiem krótko: cieszy mnie to niezmiernie :). Po 20-latach odkrywam na nowo jak niesamowitym urządzeniem było małe Atari… Połączenie Action! z assemblerem daje pełną swobodę i ogromne możliwości. Coś jak połączenie szkieletu w pythonie i modułów wymagających wydajności w C.