Action! – Mixed display list.

I jeszcze jeden przykład mieszanych trybów na podstawie „Atari Graphics and Arcade Games Design”:

include "H1:RUNTIME.ACT"
proc main()
card dlist = 560
card savmsc = 88
byte dindex = 87
byte array dltb = [112 112 112 112 74 160
155 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 71 224 156 72 244 156
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 65 104 155]
graphics(5+16)
dlist=dltb
savmsc=39840
color=3 plot(10,0) drawto(60,15)
savmsc=40180
dindex=3
color=2 plot(19,0) drawto(0,8)
savmsc=40160
dindex=2
position(0,0)
printd(6," graphics 2 test")
do od
return