EnvisionPCreborn

EnvisionPCreborn to świetny program do edycji zestawów znaków i map do gier. Jak dla mnie interfejs tego programu to po prostu rewelacja i chciałbym aby więcej programów dla Atari na PC powstawało z takimi założeniami dla GUI.

epc

Pomimo, że program od dawna nie był aktualizowany, kompiluje się pod Linuksem bez większych problemów po małej modyfikacji Makefile.linux: trzeba dodać undo.c do listy plików w SOURCE.

No i jeszcze jeden brzydki przykład w Action!

include "H1:RUNTIME.ACT"
proc main()

card chrom, chram, start
card charp=756
int i
byte cur=752
byte bkg=710

byte array chrs1 = [0 0 0 24 24 0 0 0
0 0 0 24 24 0 0 0
0 0 0 0 31 63 96 192
0 0 0 0 248 252 6 3]

byte array chrs2 = [0 0 0 0 192 127 63 0
0 0 0 0 3 254 252 0
0 0 0 24 24 0 0 0
0 0 0 24 24 0 0 0]

graphics(0)

bkg=0
cur=1

chrom=charp*256
chram=16384
moveblock(chram, chrom, 1024)
chram=16384+1024
moveblock(chram, chrom, 1024)
start=16384+776
moveblock(start, chrs1, 32)
start=16384+776+1024
moveblock(start, chrs2, 32)

charp=64

for i=1 to 7 do
 printe("ab ab ab ab ab ab ab ab ab")
 printe("cd cd cd cd cd cd cd cd cd")
 printe("")
od

do
 for i=0 to 15000 do od
 charp=68
 for i=0 to 15000 do od
 charp=64
od

return