Java ByteBuffer w Qt5.

1. Współdzielenie danych między Javą a Qt5 chyba mam opanowane:

ByteArrayW Javie to wygląda np. tak:

public ByteBuffer bbuf = ByteBuffer.allocateDirect(10);
public byte b[] = new byte [] {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55};
public static native void sendBufAddr(ByteBuffer buf);
// natywna funkcja w C++ do której przekazujemy adres bufora
// dane z bufora pakujemy do ByteBuffera w ten sposób:
bbuf.put(b);
// i wysyłamy adres do funkcji w C++
sendBufAddr(bbuf);

A funkcja w C++ w wersji minimalistycznej w QT5 wygląda tak:

extern "C" {
   JNIEXPORT void JNICALL
   Java_net_greblus_MyActivity_sendBufAddr(JNIEnv *env,
   jobject, jobject buf)
   {
   jbyte *bbuf = (jbyte *)env->GetDirectBufferAddress(buf);
   // i możemy robić z danymi w bbuf[] co chcemy
   }
}

2. Pakiet jar ze sterownikiem do FTDI działa w Qt5 w MainActivity, więc wszystkie elementy układanki zaczynają do siebie pasować ;).